Telefon: +48 16 6321396
Przekaż 1% podatku:
numer KRS 0000510493

KONTAKT


Dom Pomocy Społecznej
prow. przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek

ul. T. Kościuszki 139
37-600 Lubaczów
dpslubaczow@elubaczow.pl

tel. +48 16 6321396
fax +48 16 6320857

NIP 793-13-01-405
REGON 040004780-00029

numer KRS 0000510493

nr konta:
Bank Pekao S.A.
o/Lubaczów 12 1240 2584 1111 0010 2022 7765